@db bidrog med følgende ændringer til afsnittet How-to: Zigbee2mqtt 1 år siden

Zigbee2mqtt er imho (@db) den bedste Zigbee-motor til Home Assistant - både fordi den har den største database af understøttede enheder, den største database af understøttede adapters, et meget aktivt community og er vel-integreret i Home Assistant igennem den åbne MQTT Message Broker.

Zigbee2mqtt har også fået sit eget webinterface i 2021, så du ikke længere er afhængigt af at bygge dit eget i HA eller bruge 3rd parts UIs som ex. Zigbee2mqtt Assistant.

Vi har endda et tool her på Robotnet hvor du kan se en liste over alle understøttede Zigbee-enheder og -producenter. Dette tool kan også bruges til andre Zigbee Gateways/Hubs da der på næsten hver af de 1600+ enheder er beskrevet hvordan du sætter dem i parringstilstand og hvordan du nulstiller dem samt anden vigtig information, som er gældende ikke kun for Zigbee2mqtt men generelt for alle Zigbee Gateways.

Sådan parrer du nye enheder med Zigbee2mqtt

Det er heldigvis super nemt, at åbne for parring.

Tryk på knappen "Permit join (All)" i toppen og du åbner nu for at nye enheder kan joine vores netværk. Når der står "Disable join (All)" er der åbent.

Husk at trykke den fra igen, så der står "Permit join (All)" når du er færdig, da det bruger mange ressourcer på det netværk at have den kørende i "Join"-mode, når du ikke bruger det.

De fleste enheder joiner selv netværket, når de er TÆT på en gateway og bliver tilsluttet og tændt første gang. Hvis du har brug for mere info omkring parring af en bestemt enhed, kan du søge efter enheder på denne side, og læs mere info. om den specifikke enhed.

Og så lige en Jiff GIF til at slutte af med: 👍

dbs Wiki

  @db bidrog med følgende ændringer til afsnittet How-to: Zigbee2mqtt 1 år siden

Zigbee2mqtt er imho (@db) den bedste Zigbee-motor til Home Assistant - både fordi den har den største database af understøttede enheder, den største database af understøttede adapters, et meget aktivt community og er vel-integreret i Home Assistant igennem den åbne MQTT Message Broker.

Zigbee2mqtt har også fået sit eget webinterface i 2021, så du ikke længere er afhængigt af at bygge dit eget i HA eller bruge 3rd parts UIs som ex. Zigbee2mqtt Assistant.

Vi har endda et tool her på Robotnet hvor du kan se en liste over alle understøttede Zigbee-enheder og -producenter. Dette tool kan også bruges til andre Zigbee Gateways/Hubs da der på næsten hver af de 1600+ enheder er beskrevet hvordan du sætter dem i parringstilstand og hvordan du nulstiller dem samt anden vigtig information, som er gældende ikke kun for Zigbee2mqtt men generelt for alle Zigbee Gateways.

Sådan parrer du nye enheder med Zigbee2mqtt

Det er heldigvis super nemt, at åbne for parring.

Tryk på knappen "Permit join (All)" i toppen og du åbner nu for at nye enheder kan joine vores netværk. Når der står "Disable join (All)" er der åbent.

Husk at trykke den fra igen, så der står "Permit join (All)" når du er færdig, da det bruger mange ressourcer på det netværk at have den kørende i "Join"-mode, når du ikke bruger det.

Og så lige en JiffJiff GIF til at slutte af med: 👍

dbs Wiki